Tietosuojaseloste


(päivitetty 18.4.2020)

TIETOSUOJASELOSTE
Nukukuu on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämä tietosuojaseloste kertoo
miten nukukuu.com-verkkokaupan asiakkaiden henkilötietoja käsitellään.
Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen,
voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.
Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä
henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja
vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Nukukuun
palveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjältä saatuihin, verkkopalveluiden käytöstä
havainnoituihin sekä analytiikan avulla pääteltyihin tietoihin.
Käytämme tietoja:
 Turvallisen palvelun toimittamiseen
 Mielekkään asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 Markkinoinnin parantamiseen
 Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yrityksessämme käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Nukukuu (Y-tunnus: 2955061-2)
Haukanpesäntie 14, Jyväskylä, Suomi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää
sähköpostilla: info@nukukuu.com

MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?
 Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 Tunnistamistiedot, esimerkiksi nimi
 Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla päätellyt tiedot
 Ostoshistoria, mm. tilatut ja katsellut tuotteet ja niiden hintatiedot
 Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 Verkkokaupan- ja sivuston käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen
tunnistetietoja

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Nukukuulta
Internetin kautta. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme
saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luotto- ja
maksujärjestelmäpalvelujen tarjoajalta.

MIHIN HENKILÖTIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään:
 Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 Liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 Asiakaskokemuksen kehittämiseen
 Analytiikkaan ja tilastointiin
 Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen
 Väärinkäytösten ehkäisyyn
 Maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään
 Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nukukuun väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen,
sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai
lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on
suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on
käyttöoikeus vain Nukukuun palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla
toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

Nukukuu edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakas-
sekä henkilötietojen salassapitoon. Pääsy henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin
myönnetään vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja vain niihin
tietoihin jotka ovat tietojen käsittelyn kannalta välttämättömiä.

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?

Asiakastietoihin on pääsy vain Nukukuun omilla työntekijöillä tai Nukukuun valtuuttamilla henkilöillä. Tällaiset henkilöt on
koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja vain niille tarkoitettuun
käyttötarkoitukseen. Kukin tiimistämme näkee henkilötietoja vain niiltä osin
kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.
Käytämme hyväksi vahvistamiamme, luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa
voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa
huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.
Lisää kolmansista osapuolista voit lukea myöhemmin tästä tietosuojaselosteesta.
Tietojen käsittelystä on vastuussa:
Nukukuu (Y-tunnus: 2955061-2 )
Haukanpesäntie 14, Jyväskylä, Suomi

KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä
selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää
kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten
kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden
asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonyymisoida
Nukukuun järjestelmistä. Poisto ja anonyymisointi-toimenpidettä ei voi peruuttaa,
emmekä siten voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme
tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.

Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä
tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden
takaamiseksi.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Nukukuun asiakkaana sinulla on oikeus:

Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, eli oikeus saada meiltä tietoa mitä
henkilötietoja meillä sinusta on.

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen
käsittelyä

Lisäksi, jos tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus
peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen
suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit
muuttaa joitakin asetuksiasi tämän verkkosivuston oman tilinhallinnan osiosta tai
suostumuksen nojalla sinuun lähetetyn sähköpostin lopusta.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä
info@nukukuu.com. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme
todentaa henkilöllisyytesi. Mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi,
kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen
velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot tai kirjanpitoviennit) tai oikeus, olemme
sinuun yhteydessä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on myös
oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT?

Voit pyytää Nukukuun järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä
info@nukukuu.com.

MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN?

Nukukuu on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa
käsittelyyn. Voit itse päättää, haluatko vastaanottaa lähettämiämme
markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät helposti oma tili –sivulta.

Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai
poistaa.

Asiakkaana voit koska tahansa lopettaa tai muuttaa asiakastilin sisältöä tai pyytää
Nukukuuta poistamaan omat tietosi ottamalla yhteyttä info@nukukuu.com.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia
säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen
sekä maksuliikenteen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös
luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja
personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja
yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme parantaa ja optimoida sivustoamme
palvelemaan tarpeitasi yhä paremmin. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty
tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Vain Nukukuu pystyy yhdistämään
käytetyn anonymisoidun analytiikkatiedon nimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä
aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut uutiskirjeen tai
selaushistoriaan perustuvan viestinnän
 SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu asiakkaan toimesta
 Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään
postiin tai perille asti
 Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai
osamaksun

Nukukuu huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan
korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten
tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät
mallisopimuslausekkeet (jotka tarkistamme myös itse), EU-US Privacy Shield -sopimus
tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.
Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin
esimerkiksi olemalla antamatta sähköpostimarkkinointilupaa uutiskirjeelle tai
poistamalla evästeiden käytön selaimestaan.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Palveluidemme jatkokehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme
oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista
tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen
tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman
rekisteriselosteen.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit halutessasi ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä
kysymyksissä: info@nukukuu.com